Екология

Пред нас стои задачата да въвеждаме детето в света на природата, да го научим да я обича истински и да я опазва. Съвременното обучение налага използването на нови интерактивни форми, методи и средства на обучение в детската градина, с помощта на които да възпитаваме екологично поведение в природата. Провокирани от това, планирахме и осъществихме редица дейности.
– формиране на екологична култура у децата чрез участие в подходящи за възрастта им дейности за практическо опознаване и опазване на природата;
– възпитаване на грижовно и отговорно отношение към природата.

Class Activities

Date : 03 юни 2020

За ЧДГ ``ДЕТСКА МЕЧТА``

Сбъднете мечтата на своето дете, предоставяйки му възможността да стане част от семейството на "Частна детска градина "Детска Мечта"

Последнo събитиe

No Events Found

Контакти

гр. София, Симеоново-Драгалевци, ул. Проф. Боян Ничев 2
‬‬+359 882 502 809
+359 892 333 444