Ранно изучаване на английски език

Революция в преподаването на английски като втори език се изявява разработената методология, близка до усвояването на майчиния език. Днес се учат над три милиона бебета, деца и подрастващи чрез системата на Jolly English. Обучението в Частна детска градина „Детска Мечта“, независимо за каква възраст, се основава на четири принципа, които допринасят за неоспоримия успех на метода:

Пасивно слушане
Заедно със заниманията в час, това е основен елемент от начина ни на работа. Учебните материали включват аудио дискове, които е най-добре да се слушат пасивно два пъти на ден по 15-20 минути. Това способства за ефективното му усвояване във всички аспекти, включително мелодика, интонация и произношение.
Насърчение. Когато детето ви каже първите си думи, вие естествено сте във възторг и не спирате да го хвалите, и това го насърчава да казва все повече и повече неща. В “Детска Мечта” учим английски по същия начин – с много похвала и насърчение, следвайки нашата методология.

Малки групи
Заниманията се провеждат в малки групи . От една страна това дава предимството децата да общуват и взаимодействат в група, което е много по-ефективно от индивидуалното обучение. От друга, малките групи дават възможност за индивидуална изява и внимание.

Учене чрез забавление
Взимаме под внимание стила на учене на децата и използваме много игри, музика, движение и други забавни активности, за да извлечем максимален резултат от естествения им стремеж към знания и способността да усвояват езици.
 Добавяме и  учителите, чийто ентусиазъм заразява децата и те нямат търпение да дойде следващия час.

За ЧДГ ``ДЕТСКА МЕЧТА``

Сбъднете мечтата на своето дете, предоставяйки му възможността да стане част от семейството на "Частна детска градина "Детска Мечта"

Последнo събитиe

No Events Found

Контакти

гр. София, Симеоново-Драгалевци, ул. Проф. Боян Ничев 2
‬‬+359 882 502 809
+359 892 333 444