Интерактивно обучение

Актуални и ориентирани към целите на образователната промяна са интерактивните методи. “Интерактивни са методите, основани едновременно на получаване на знания, формиране на умения и изграждане на нагласи, чрез поставяне на участниците в ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да обсъждат на основата на преживяното”. Те дават възможност за личностно развитие на основата на съпреживяването, 
взаимосъдействието, диалога, анализа и вземането на решения по определен проблем.

Използвайки интeрaктивните методи, най-новите издания, подходящи материали, видеоуроци в съчетание с иновативната интерактивна дъска IQBoard, педагозите и децата са в ситуации на постоянно обсъждане, изразяване на собствено мнение, способности, индивидуален стил. Възбужда емоциите и възприятията на децата. Изгражда качества, умения и получаване на знания по пътя “учене чрез преживяване”.

За ЧДГ ``ДЕТСКА МЕЧТА``

Сбъднете мечтата на своето дете, предоставяйки му възможността да стане част от семейството на "Частна детска градина "Детска Мечта"

Последнo събитиe

No Events Found

Контакти

гр. София, Симеоново-Драгалевци, ул. Проф. Боян Ничев 2
‬‬+359 882 502 809
+359 892 333 444